Algemeen

Commissie stelt het besluit over het plan voor de bouw van appartementen aan de Haarstraat uit

Richard Jansen, raadslid SGP. Foto: Gemeente Rijssen-Holten

RIJSSEN – De bouw van zes appartementen aan de Haarstraat 74 - 80 strookt niet met het beleid van de gemeente Rijssen-Holten. Dat collegestandpunt werd tijdens de vergadering van de commissie Grondgebied besproken, op verzoek van de fractie van de SGP.

Bij de gemeente kwam een principeverzoek binnen voor de bouw van zes appartementen aan de Haarstraat 74 – 80. Het plan is in december 2020 voor de tweede keer ingediend.
Het eerste verzoek hierover werd in juni 2019 ingediend door makelaar Gerrit ten Hove, eigenaar van de vier woningen aan de Haarstraat. Deze woningen zouden gesloopt moeten worden en vervangen door een complex met zes appartementen.  

Diverse bouwplannen
De eigenaar krijgt in 2019 al te horen dat de appartementen niet passen op deze locatie. In september 2019 volgt er een verzoek voor de bouw van twaalf appartementen aan de Haarstraat 74 – 86, en dat verzoek werd door de gemeente afgewezen omdat het niet paste binnen het gemeentelijk inbreidingsbeleid. Het beleid is namelijk geen appartementen op die locatie, wel grondgebonden woningen. Ook het verzoek voor de bouw van een zorgcomplex met 36 zorglofts en tien samenwoonappartementen, ingediend in oktober 2019, wordt afgewezen.  
In 2020 volgt er een plan voor tien wooneenheden, waarvan twee appartementen, aan de Haarstraat 74 – 86. Volgens de gemeente vinden diverse gesprekken en mailwisselingen plaats waarbij de gemeente zich op het standpunt houdt van grondgebonden woningen.

Opnieuw afgewezen
Het plan voor de bouw van zes appartementen aan de Haarstraat 74 – 80 werd in december 2020 opnieuw ingediend. En door het college opnieuw afgewezen, omdat het niet binnen het geldende bestemmingsplan past. ‘Het kwalitatieve woningbouwprogramma 2019 -2033 voorziet op de locatie Haarstraat 74 - 86 in de bouw van zes grondgebonden woningen’, aldus het college.

Toetsen aan geldend beleid
In de commissievergadering legt wethouder Erik Wessels het standpunt van het college nog eens uit. “Herontwikkeling is prima, kan uitstekend, maar dan wel op basis van grondgebonden woningen. Het college heeft het voorstel getoetst aan het geldend beleid. Afgelopen november hebben we in deze commissie gesproken over de woonvisie. Daarin stond deze locatie aangegeven voor de bouw van zes woningen, in de categorie twee-onder-een-kap of vrijstaand. Appartementen werden op die locatie niet wenselijk geacht. Het huidige voorstel past niet binnen het huidige beleid.” 

Meerdere fracties: goed plan
SGP, ChristenUnie en VVD vinden echter het plan van Ten Hove een goed plan. “Een verbetering van de woonomgeving”, aldus SGP-raadslid Richard Jansen.
VVD-er Bert-Jan van den Berg vraagt zich af of grondgebonden woningen op die plek wel wenselijk is. “Het plan van de eigenaar past wat de fractie van de VVD betreft prima op deze plek. Een kwalitatieve verrijking voor de Haarstraat.”
Ook de fractie van de ChristenUnie, bij monde van Bert Blaazer, vindt appartementen op deze plek beter dan grondgebonden woningen.
“Het college heeft gelijk dat dit plan binnen het huidige beleid niet past”, zegt Sander ter Hamsel, D66. Deze fractie wil voordat er een besluit genomen wordt, eerst wachten op nieuw beleid.
Het CDA schaart zich achter de wethouder, ook vanwege het bestaande beleid.


Besluit uitgesteld
Na een schorsing blijkt dat de meerderheid van de commissie lijnrecht tegenover het collegestandpunt te staan. Jansen stelt voor dat de commissieleden, samen met college en ambtenaren nog eens naar het voorstel kijken, om te zien wat eventueel de mogelijkheden zijn. “Laten we elkaar wat dat betreft even tijd gunnen.”
Zo wordt tijdens deze vergadering geen besluit genomen over het plan voor de bouw van appartementen op deze locatie aan de Haarstraat. De commissie Grondgebied besluit dit punt aan te houden tot nader order.