Algemeen

College vraagt gemeenteraad voorkeursscenario Aloysiusschool te mogen uitwerken

LOSSER - In september van dit jaar is het haalbaarheidsonderzoek naar de herinvulling van de Aloysiusschool in Losser verschenen. Mede op basis van reacties van de fracties uit de gemeenteraad heeft het college nu een voorkeursscenario gekozen voor de herinvulling van de Aloysiusschool. Het college kiest voor een scenario waarin de Aloysiusschool een culturele functie krijgt (met een multifunctionele zaal) gecombineerd met maatschappelijke functies, een horecapunt en eventueel nog een kleine stadsbrouwerij. Het college vraagt de gemeenteraad nu het voorkeursscenario vast te stellen en het college opdracht te geven om dit voorkeursscenario verder uit te werken.

In de uitwerking van het voorkeursscenario moet onder meer dieper worden gekeken naar de financiële onderbouwing. En naar de bijdrage van de ‘nieuwe’ Aloysiusschool aan het opwaarderen en functioneren van het centrum van het dorp Losser (de nieuwe functie moet extra ‘reuring’ in het dorp opleveren) en aan het voorzieningenniveau in Losser in het algemeen.

Wethouder Harry Nijhuis: “uit het verrichtte haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er in onze gemeenschap veel belang wordt gehecht en behoefte is aan een culturele en maatschappelijke invulling van de Aloysiusschool. Een invulling die tevens bijdraagt aan het levendiger worden van de dorpskern van Losser, ook na winkeltijden. Ook aan een multifunctionele uitvoeringszaal voor gevarieerde culturele activiteiten is veel behoefte. Cultuur is belangrijk voor onze inwoners, daaraan moeten we volop aandacht blijven besteden. De nieuwe invulling van de Aloysiusschool kan daar wezenlijk aan bijdragen.”

Het haalbaarheidsonderzoek biedt de gemeenteraad informatie om een goed besluit te kunnen nemen over de strategische ontwikkelingsrichting van de Aloysiusschool. Met de keuze van de raad voor één scenario zijn de belangrijkste kaders voor de vervolguitwerking duidelijk. Op basis hiervan worden dan de samenwerkende partijen bij elkaar gebracht om het exacte gebruik en de invulling van de Aloysiusschool uit te werken en het eindresultaat te bepalen.