Algemeen

College is duidelijk: “Met nieuwbouw Glashoes zijn we klaar voor de toekomst”

TUBBERGEN - Zo op het eerste oog lijkt het huidige gemeentehuis van Tubbergen misschien nog wel wat, maar wie de toiletten gebruikt of de energierekening bekijkt weet wel beter. Het gebouw is oud en der dagen zat en dringend aan vervanging toe. Dit voorjaar zal de gemeenteraad een keuze maken tussen een grootscheepse verbouwing of voor het concept Glashoes; een verzamelgebouw, waarin behalve de gemeente ook andere maatschappelijke organisaties onderdak vinden. Als het aan het college ligt heeft dit laatste de voorkeur. 

Met ingang van 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland minimaal energielabel C hebben. Duurzaamheidswethouder Ursula Bekhuis is blij dat gemeenteraad de ambitie heeft uitgesproken om voor het A-label te gaan. “Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie, ook binnen duurzaamheid. We krijgen nu niet alleen de kans op bijna energieneutraal gebouw, maar kunnen straks ook uit eigen ervaring spreken over de voor- en nadelen van zonnepanelen, aardwarmte en andere duurzaamheidstechnieken die in het nieuwe gemeentehuis worden toegepast”, vertelt ze. “En vanuit financieel oogpunt: het is een enorm groot bedrag, maar het huidige gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en als we nu niets doen, gaat ons dat op termijn nog veel meer geld kosten. De investering past binnen onze gemeentelijke begroting en daarmee bouwen we niet alleen een nieuw gemeentehuis, maar ook een gebouw waar allerlei organisaties en verenigingen gebruik van kunnen maken, waardoor we als gemeente flexibeler zijn. Daarnaast creëren we hiermee niet alleen de reuring op het plein waarover al zolang over gesproken wordt, we zorgen we ook voor een betere samenwerking tussen allerlei maatschappelijke partijen, wat ook nog eens een minder hoge stijging van kosten oplevert binnen het sociale domein.”

Volgens wethouder Erik Volmerink geeft het Glashoes het Raadhuisplein straks een enorme boost. “Het gebouw wordt kleiner in volume, waardoor er ruimte is voor veel groen en een mooi terras eromheen. Daarnaast vinden er tal van organisaties onderdak, waardoor er niet alleen meer reuring ontstaat op het plein, maar ook tussen verschillende organisaties.” De wethouder merkt dat vanuit andere kernen soms wat sceptisch naar de komst van het Glashoes wordt gekeken. “Ieder dorp wil graag een mooie accommodatie om elkaar te ontmoeten. Samen met de inwoners kijken we dan wat mogelijk en financieel haalbaar is. Omdat onze schatkist niet onuitputtelijk is, vragen we vaak ook zelfwerkzaamheid van de inwoners”, legt hij uit. “We krijgen van sommige dorpsraden de vraag: wat dragen de inwoners van Tubbergen dan zelf bij aan de bouw van het Glashoes? De inwoners van het dorp Tubbergen hebben niet direct gevraagd om een Glashoes. Maar als gemeente zijn we gewoon toe aan een nieuw gemeentehuis. Dan kunnen we twee dingen doen: We kunnen heel veel investeren voor onszelf en ons ambtelijk apparaat, maar we kunnen er ook voor kiezen om voor een relatief bedrag extra veel meer interactie te creëren tussen maatschappelijke partijen en ambtenaren van Noaberkracht. Als college kiezen we voor het laatste, omdat dit op de langere termijn de meest toekomstbestendige oplossing is.” Het Glashoes levert vooral veel voordelen op voor het zogenaamde ‘sociale domein’, de verzamelnaam voor alle zorgtaken van de gemeente. “Het Rijk schuift steeds meer zorgtaken naar de gemeenten en tegelijkertijd krijgen we minder geld voor die taken. Daardoor stijgen onze uitgaven, terwijl onze inkomsten dalen”, zegt wethouder Hilde Berning. “Het aantal inwoners neemt af, maar de gemiddelde leeftijd stijgt en het aantal chronisch zieken neemt toe. Mensen moeten langer thuis blijven wonen, woningen worden vaker aangepast en er is steeds meer ondersteunende zorg nodig. We lopen letterlijk en figuurlijk tegen onze grenzen aan. De grote uitdaging voor de toekomst is om inwoners en dorpen vitaal en gezond te houden en de zorgkosten beheersbaar. Om inwoners goed te kunnen ondersteunen is het van belang dat we intensiever samenwerken met onze partners op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. Een probleem raakt immers maar zelden één leefgebied. Het Glashoes is hierbij ondersteunend, doordat organisaties onder hetzelfde dak kunnen samenwerken en inwoners bij één loket hun hulpvraag neer kunnen leggen. Bovendien zal het Glashoes, veel meer dan nu het huidige gemeentehuis, laagdrempelig zijn voor onze inwoners. Een plek waar je graag even binnenloopt voor een praatje of vraag, een kopje koffie of om een boek te lezen.”

Burgemeester Haverkamp: “Naast alle voordelen die het Glashoes biedt hebben we ook gewoon te maken met goed werkgeverschap. Dat betekent fatsoenlijke werkplekken, keurig sanitair en een behaaglijk binnenklimaat. Dat laat nu nogal te wensen over. Dus naast alle andere voordelen is het alleen al daarom goed dat we dit straks allemaal gaan vernieuwen”, zegt ze. “We werkten al minder op locatie en door corona zijn nog veel meer mensen vanuit huis gaan werken. Dat blijft wel, want thuiswerken is het nieuwe werken. Daar is in het plan ook rekening mee gehouden: we gaan van 140 naar 80 werkplekken. Op die manier is Tubbergen klaar voor de toekomst.” In de afgelopen periode hebben toekomstige huurders, omwonenden, inwoners, ambtenaren, gemeenteraad en college meegedacht over het ontwerp van het Glashoes. Op basis daarvan heeft de architect zijn eerste schetsen gepresenteerd. Bij de terugkoppeling daarvan hebben zowel de toekomstige gebruikers als de overige partijen die hebben meegedacht, aangegeven positief te zijn over de plannen voor Nieuwbouw van het Glashoes. Wat het college van B&W betreft is dit ook het voorkeursscenario. “De alternatieven zoals renovatie van het huidige gebouw bleken namelijk financieel minder aantrekkelijk of minder voordelen voor samenwerking te hebben”, stelt Erik Volmerink. “In het voorjaar van 2021 is het aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen of de nieuwbouw doorgaat, of dat er tóch een alternatief wordt gekozen.” Hoewel het college overtuigd is van de meerwaarde van dit plan, is het uiteindelijk aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het raadsvoorstel. Dit wordt komend voorjaar voorgelegd aan de raad.