Algemeen

CMK Westerhaar 50 jaar

WESTERHAAR – Op 10 januari 2020 bestond het Christelijk Mannenkoor Westerhaar 50 jaar. De voorbereidingen voor een jubileumconcert op 24 oktober 2020 waren in volle gang. Toen kwam Corona om de hoek en er werd vanaf half maart niet meer gezongen of samengekomen. Alle optredens en repetities zijn afgeblazen. Men zegt: “Dinsdagavond 18 augustus zijn we kort bij elkaar geweest, natuurlijk op gepaste afstand. We hebben deze avond besloten om dit jaar niet meer te repeteren. Natuurlijk houdt het bestuur de situatie nauwlettend in de gaten. Volgend jaar kijken we verder en iedereen hoopt dan weer te mogen zingen.”

Ook werden er deze avond twee leden in het zonnetje gezet. De heren Jans Knol en Henk Rigterink werden gehuldigd voor hun 50-jarig lidmaatschap. Voorzitter Marinus Vos feliciteerde de twee trouwe mannen met hun jubileum en bedankte hen voor 50 jaar lang inzet op de repetities en optredens. Ook geldt voor beide heren hun trouwe inzet in bestuurswerk en allerhande hand en spandiensten aangaande het mannenkoor. De voorzitter overhandigde hen het beeldje ‘Chapeau’(hoedje af voor jarenlang inzet), een certificaat van de zangersbond, een oorkonde van het mannenkoor en voor de dames een bos bloemen. En natuurlijk een oorverdovend applaus van de aanwezige leden!