Algemeen

Een lintje voor een bevlogen politicus.

Bram Donkers stopt na 26 jaar lokale politiek

Borne | Bij het afsluiten van zijn politieke carrière van 26 jaar afgelopen dinsdag, werd Bram Donkers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jan Pierik noemde hem een woordkunstenaar, waar je geboeid naar luisterde, maar ook een knuffelspecialist. “Een bevlogen politicus die anderen met respect behandelde en dossiers van alle kanten bekeek. Het heeft zijn Majesteit de Koning dan ook behaagd jou een koninklijke onderscheiding toe te kennen”. Hierna nodigde hij mevrouw Donkers uit om de onderscheiding op te spelden.

 

Nestor Henk van den Berg, ooit fractielid en ooit ook op de kieslijst van de PvdA te vinden, sprak namens de gemeenteraad. “We eindigden exact met evenveel stemmen, toen ik op de kieslijst stond , dus waren we gedeeld eerste. Ik weet nu hoe dat kon gebeuren, mijn broer had niet gestemd, dus moesten we loten en toen won jij”, verhaalde van den Berg met een lach. Donkers gaf al in 2018 aan plaats te willen maken voor de jongere garde. Een belofte die hij met zijn aftreden inloste. In de, bijna lege, raadszaal vond de uitreiking plaats van de onderscheiding. De raadsvergadering werd gehouden in een digitale omgeving, iets wat niet echt in de smaak viel bij Donkers.

 

Oranje stropdas

“Ik sta hier voor een lege zaal en ik had niet verwacht een onderscheiding te krijgen, ik had al een Borns Bijtje. Het is geen onafgebroken raadperiode geweest van mij en hoe het college de kanselarij heeft overtuigd weet ik niet. Ik ben erg verrast en ga de onderscheiding, samen met mijn oranje stropdas, op koningsdag dragen”, zo gaf de PvdA er aan.

 

 “Nog mooier was de zetelwinst die we behaalden in 2006. Ervoor hadden we al vier zetels en dat werden toen zes raadszetels.”

 

Zes raadszetels

Als gymleraar vestigde, de in Vlaardingen geboren, Bram Donkers zich in Borne. In 1985 was hij verbonden aan de Stichting Leerplan Ontwikkeling in Enschede. In 1994 begon Donkers in de lokale politiek. Dat was in de tijd van Wim Smies. Het ging snel met zijn lokale carrière, twee jaar later was hij lid van de gemeenteraad en in 1998 werd hij wethouder. “Het eerste pittige dossier dat ik voor de kiezen kreeg was de dreigende sluiting van de muziekschool. De totstandkoming van ‘t Dijkhuis was ook een hele klus, maar als ik zie wat het is geworden, dan word ik daar blij van. Maar nog mooier was de zetelwinst die we behaalden in 2006. Ervoor hadden we al vier zetels en dat werden toen zes raadszetels”.

 

Marja Zandjans, als raadslid benoemd

Donkers bleef negen jaar wethouder. In 2007 werd hij gevraagd als directeur van Hogeschool Windesheim. Die functie bekleedde hij tot aan zijn pensionering in 2014. Direct daarna keerde hij weer terug in de plaatselijke politiek. ”Mijn standpunt is, dat als je voor iets in de maatschappij gevraagd wordt, je hele goede redenen moet hebben om nee te zeggen, dus ik ben weer begonnen als raadslid”. Wel geeft hij aan moeite te hebben met de digitale omgeving waarin nu vergaderd wordt. Blij was hij dan ook dat hij zijn laatste toespraak als scheidend raadslid vanaf de kansel in de raadszaal kon houden. Hierin bedankte hij de raadsleden voor hun inzet en besloot met de woorden “Ik dank jullie allen, blijf Borne beter maken, het ga jullie goed”. Bram Donkers wordt opgevolgd door Marja Zandjans. Zij is ook van PvdA huize en werd afgelopen dinsdagavond door burgmeester Jan Pierik geïnstalleerd.

 

Nog steeds bestuurlijk actief

Met zijn afscheid als raadslid komt er zeker geen einde aan al zijn bestuurlijke bemoeienissen. Hij is al jaren lid van de raad van toezicht van het speciaal - passend onderwijs, een samenwerkingsverband van 33 scholen. Ook zit hij in de redactieraad bij het kwaliteitstoezicht van de Pabo’s. Verder zet hij zich nog steeds in voor de Molukkers-educatie en blijft hij secretaris van de plaatselijke afdeling van de PvdA. En onlangs is hij tot voorzitter benoemd van de stichting kringloopbedrijf Borne. “Een prachtige klus met een nieuwe vestiging, en daar liggen een paar prachtige uitdagingen, ik kijk ernaar uit”, zo sluit Donkers af. WA