Algemeen

Boeren in gesprek op gemeentehuis Tubbergen

TUBBERGEN - Wethouder Erik Volmerink en burgemeester Wilmien Haverkamp hebben met enkele boeren uit de gemeente Tubbergen gesproken. Een vertegenwoordiging van de Trotse Twentse Boeren, LTO Noordoost Twente en het Agrarisch Jongerenkontakt (AJK) Tubbergen heeft hun standpunten toegelicht. De Trotse Twentse Boeren willen eerst het stikstofbeleid van tafel voordat zij verder doorpraten. LTO Noordoost Twente geeft aan dat zij vooral willen zorgen dat gesprekken met de ondernemers moeten plaatsvinden en willen dat de agrarisch ondernemers worden betrokken, voordat deze maatregelen worden uitgevoerd. AJK Tubbergen benadrukt het bieden van toekomstperspectief voor de jonge boer/boerin.

Wethouder Erik Volmerink heeft toegelicht dat de gemeente in lijn met de motie van de gemeenteraad, van donderdag 21 juni jl., wil zorgen dat ondernemers, belangenorganisaties en overheden op lokaal niveau direct worden betrokken en samen aan de slag gaan om de stikstofuitstoot te beperken. Hierdoor is het noodzakelijk om de lokale kennis en innovatieve krachten beter te benutten. Daarnaast heeft de raad opgeroepen om te meten en op basis van die resultaten gericht maatregelen te nemen. De komende jaren zet de gemeente zich in om uitvoering te geven aan de oproep van de gemeenteraad. “Wij leven als college mee met de vele agrarische ondernemers in ons gebied. Het is een opeenstapeling van maatregelen die deze sector treffen. Wij willen als gemeente samenwerken in een integrale gebiedsgerichte aanpak. Die aanpak streeft ook de provincie Overijssel na. De motie sluit dus aan bij de weg die we samen met de provincie zijn ingeslagen. En ondanks dat het de komende periode best moeilijk zal worden, willen we ons als gemeente hard maken om samen met de omgeving onze kennis en ervaring in te brengen. Wij staan altijd open om samen met onze omgeving op zoek te gaan naar oplossingen”, aldus wethouder Volmerink.

Foto: Clemens Brughuis.