Algemeen

Binnenbad blijft open tijdens bouw zwembad De Koerbelt

RIJSSEN - Het ziet er naar uit dat er volgend jaar weinig gezwommen kan worden in het buitenbad van zwembad De Koerbelt. In de gemeenteraadsvergadering van 26 november wordt de raad gevraagd de opdracht te geven om, binnen de financiële kaders, over te gaan tot realisatie van het project zwembad De Koerbelt. Geeft de raad groen licht, dan kan in de eerste helft van 2021 de schop in de grond voor de nieuwbouw van het binnenbad en de renovatie van het buitenbad.

“Als alles daarna, zoals het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de definitieve prijsvorming, vlot verloopt, kan misschien al in het eerste kwartaal van 2021 gestart worden”, zegt projectleider Giel ten Berge van de gemeente Rijssen-Holten. “Als we goedkeuring hebben zouden we al kunnen beginnen met het verwijderen van bosschages, het slopen van de badmeestertoren en het recreatiebad buiten.”

Bouw duurt ruim een jaar
De bouw van het nieuwe binnenbad gaat ruim een jaar duren. “Met de bouw alleen zijn we er niet. Als het nieuwe binnenbad klaar is, wordt het huidige binnenbad gesloopt. Dan moet buiten nog van alles gebeuren: de ligweide moet opnieuw aangelegd en dat geldt ook voor het parkeerterrein.”

Meerdere varianten onderzocht
Met het project zwembad De Koerbelt is het gemeentebestuur niet over een nacht ijs gegaan. De eerste plannen ontstonden in 2014/2015 met een rapport over het toekomstperspectief van de zwembaden in de gemeente. De conclusie was dat het binnenbad van zwembad De Koerbelt aan vervanging toe was. De gemeente legde geld opzij voor de plannen en meerdere varianten werden onderzocht. De raad koos voor een nieuw binnenbad en renovatie van het buitenbad. Het project wordt zo opgezet dat er in de toekomst eventueel nog ruimte is voor een sporthal. 

Van tekort naar overschot
Het voorontwerp werd in mei 2019 besproken in de raad. De raad vond dat het plan er goed uitzag, maar het structurele tekort ten opzichte van het financieel perspectief van de gemeente van 110.000 euro moest wel opgelost worden. Daarom is dit voorjaar een optimalisatiefase ingelast. Het tekort werd omgebogen naar een structureel overschot van 210.00 euro ten opzichte van het financieel perspectief. Hiervan blijft 50.000 euro binnen het project beschikbaar voor tegenvallers tijdens de ontwerpfasen en de bouw. De 160.000 euro zijn inmiddels verwerkt in de gemeentelijke begroting over 2021. “Het overschot betekent overigens niet dat de gemeente geld overhoudt aan het zwembad. Een zwembad exploiteren kost per definitie geld, maar het tekort wordt door de optimalisaties verkleind.” 

Hoe wordt het
Het nieuwe binnenbad, met wedstrijdbad en recreatiebad, komt op de plek waar nu nog de kleedkamers van het buitenbad staan. De badmeestertoren, waar nu nog de installaties voor het buitenbad en de trafo staan, wordt gesloopt. De installaties en trafo komen op andere plekken. 
Het hoger liggende binnenbad wordt middels een trap verbonden met het buitenbad. Voor minder validen wordt een hellingbaan gemaakt, zodat het buitenbad goed bereikbaar is. In het buitenbad komt een brede familieglijbaan met een lengte van circa tien meter. In plaats van het recreatiebad, wordt buiten een spraypark aangelegd voor de jongste kinderen. “Er komen speel- en spelmogelijkheden. Het spraypark an sich is al een prachtige waterspeeltuin. Daarnaast zullen er ook ander speelmogelijkheden komen, maar dat moet nog verder uitgewerkt worden.”

Kaartje uit automaat
Kaartjes kopen kan bij het nieuwe zwembad niet meer aan de kassa. Er staat een kaartjesautomaat en via een toegangspoortje kunnen de kleedkamers en de baden bereikt worden. Een zwembadkaartje kan straks vanuit huis gekocht worden. In het zwembad is een gastheer/gastvrouw aanwezig om eventueel te helpen bij het kaartjes kopen en informatie te verstrekken. 

Zonnepanelen
Het ombuigen van het geraamde tekort naar een overschot heeft voor een deel te maken met het verminderen van de energiekosten door het aanschaffen van energiezuinige apparatuur en zonnepanelen.
De panelen komen op het dak van het binnenbad. “Eventueel kunnen ook panelen geplaatst worden op de glijbaantoren en de technische ruimte. We denken nu dat het om tussen de 1.000 en 1.300 panelen zal gaan. Maar we kijken wat optimaal is en volgen de nieuwste technische ontwikkelingen. Wat zonnepanelen betreft maken we op het laatst mogelijke moment de keuze, zodat we een zo hoog mogelijk rendement kunnen halen.”

Uitdaging
Ten Berge: “De grootste uitdaging van dit project? De grootste uitdaging is om straks een nieuw zwembad te hebben waar bezoekers graag komen, graag verblijven en graag terugkomen en waar het zwembadpersoneel een goede en fijne werkplek heeft. We proberen dit zoveel als mogelijk te realiseren, al is het een utopie om te denken dat iedereen dit ook zo gaat ervaren.”