Algemeen

Bijeenkomst voor bewoners van De Thij over energietransitie

OLDENZAAL - Als bewoner van De Thij bent u op vrijdag 10 maart van 16.00 tot 18.00 uur welkom bij Paal 12 aan de Vondellaan. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Energie in de Thij. Deze is onlangs opgericht vanuit de Bewoners Advies Groep van het Wijk Uitvoering Plan ‘de Thij van het gas af’. Zij willen op deze bijeenkomst zich voorstellen en vragen beantwoorden die er bij u leven over de energietransitie. 

Met het Wijk Uitvoering Plan voor De Thij heeft de gemeente Oldenzaal aangegeven wat ze wil bereiken om de wijk duurzaam te maken. Ook is aangegeven hoe ze dat wil bereiken. Daarbij is vastgesteld dat er waarschijnlijk geen collectieve oplossing gaat komen. Dus alle bewoners moeten zelf in actie komen om minder gas te gaan verbruiken of geheel van het gas af te gaan. Voor de huurders zal de WBO dit met de bewoners gaan regelen.   De meeste woningen zijn koopwoningen en de gemeente staat nu voor de opgave de individuele eigenaren hiertoe te bewegen. De kosten voor energie zijn afgelopen jaar enorm gestegen. Nog een goede reden om ermee bezig te gaan. Men zal de warmte in de woningen die nodig is voor gezellig wonen en warm water anders moeten verkrijgen. Dit is de energietransitie en bewonersparticipatie (deelname) in de energietransitie is belangrijk.