Algemeen

Beweging en gezelligheid troef bij Senioren Zwemclub Borne

door Peter van der Molen

BORNE - Bij tropische temperaturen gaat er niets boven een verfrissende duik in een verkoelend bad. De leden van Senioren Zwemclub Borne (SZB) moeten nog een paar weken wachten voor zij met een duik in het wedstrijdbad van Sportpark ‘t Wooldrik hieraan kunnen toegeven, want het bad is alleen beschikbaar als de R in de maand is. Net als vroeger de levertraan. ‘Het in bewegen zijn is belangrijk, maar wij hechten ook heel veel waarde aan het sociale karakter’, laat secretaris/penningmeester Nelly Waanders – Ras weten. ‘Het gaat in principe om 55 plussers, maar dat is geen harde eis’.

Dat het vooral om senioren gaat is eigenlijk natuurlijk gegroeid. ‘Vroeger hadden wij in Borne een openluchtbad, maar dat raakte uit de tijd’, haalt voorzitter Hendrik Grobbink het verleden even op. ‘Er ontstond toen de behoefte aan een overdekt bad en de gemeente stond daar niet afwijzend tegenover. Voorwaarde was wel dat er extern geld beschikbaar zou komen. Alle Bornse sportverenigingen hebben toen acties georganiseerd en ook in de burgerij ontstonden initiatieven om geld bijeen te brengen. Uiteindelijk werd het laatste gaatje in de begroting door de provincie gedicht en is het bad gerealiseerd. Borne heeft nu dus geen openluchtbad meer. Als dank voor de steun kregen de vrijwilligers toen de gelegenheid om hier een half uurtje gratis te zwemmen. Velen wilden daarmee doorgaan. De jonkies van die tijd werden ouder en zo bleken het uiteindelijk senioren te zijn die van die gelegenheid gebruik maakten. In 1971 hebben wij toen de transitie gemaakt naar de Senioren Zwemclub Borne’.

‘Er is weinig verloop. Wij hebben momenteel zo’n 26 vaste deelnemers op de woensdagavond en daar kunnen er nog een stuk of tien bij. Wij huren wekelijks het wedstrijdbad af en kunnen dan vanaf negen uur onze baantjes trekken onder het toeziend oog van een daartoe opgeleide instructrice die vanaf de kant alles goed in de gaten houdt’, schetst Nelly de gang van zaken. ‘Wij bestaan nu ruim een halve eeuw en wij hebben een echtpaar dat al 49 jaar een duik komt nemen in water met een temperatuur van 28 graden’.

Hoewel het belang van beweging door ouderen wordt onderkend, neemt het sociale contact ook een voorname plaats onder de deelnemers in en speelt gezelligheid een belangrijke rol in het wekelijkse samenzijn. ‘Wij hebben geen officiële statuten en allerlei regeltjes, maar wij functioneren wel helemaal volgens de regeltjes en houden zelfs elk jaar een ledenvergadering en eens in de vijf jaar een lustrumfeestje’, aldus de voorzitter. ‘Aan het eind van het seizoen – begin mei – houden wij een gezellige afscheidsbijeenkomst en hopen elkaar dan in september weer gezond en wel terug te zien’.

‘Wij proberen zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te zijn’, wil Nelly nog even kwijt. ‘Dat betekent dat wij de kosten van het lidmaatschap zo laag mogelijk houden. Vijfenveertig euro voor een heel seizoen. Belangstellenden kunnen op woensdagavond rustig tegen negen uur in het zwembad een kijkje komen nemen en een paar baantjes mee trekken. En als in september het nieuwe seizoen begint, openen wij met een hapje en een drankje in het restaurant van ‘t Wooldrik’.