Algemeen

Betaald vrijwilligerswerk leerlingen TCC

LOSSER - Afgelopen week tekenden zes leerlingen van het Twents Carmel College in Losser een arbeidsovereenkomst met FC Noaber. FC Noaberdeal Light is een gesubsidieerd traject waarin jongeren van 14 tot 27 jaar acht weken lang maatschappelijk vrijwilligerswerk doen. 32 uur moeten zij zien vol te maken. Hoe die invulling van de uren plaatsvindt, is in overleg met de betreffende instantie. Tot en met de 21-jarige leeftijd ontvangt de vrijwilliger € 2,75 per uur.

Dit traject is inmiddels gestart met sportverenigingen in de gemeente Losser, maar het traject gaat verder dan alleen sport. Jongeren mogen ook op het gebied van cultuur zich verdienstelijk maken. Het Twents Carmel College was hierin geïnteresseerd. 

Op donderdag 8 juli geven de zes jongeren een concert op zorginstelling Oldenhove in Losser. Met jambé, rap en Braziliaanse klanken vrolijken ze de inwoners en hun begeleiders op. Van de tijd die zij steken in het concert en de voorbereidingen worden 32 uur betaald. 

Norbert Bruins, docent en begeleider van de zeskoppige gelegenheidsband is zeer in zijn nopjes met de samenwerking met FC Noaber en de gemeente Losser. Hij hoopt op een vervolg volgend jaar.