Algemeen

Bert voorhuis tijdelijk kazernecoördinator van Brandweer Tubbergen

TUBBERGEN - Brandweer Tubbergen heeft met ingang van 1 januari een nieuwe kazernecoördinator. Bert Voorhuis heeft het stokje overgenomen van Brian Wissink. Samen met teamleider repressie Karin Groenewegen van Brandweer Twente en de vrijwilligers is Voorhuis verantwoordelijk voor een goede paraatheid van het korps Tubbergen. 

Brian Wissink heeft de functie van kazernecoördinator van 2011 tot en met 2022 uitgevoerd. “Het is tijd om te stoppen”. Wissink kijkt met veel plezier terug. Hij laat een prima uitgeruste kazerne achter, met supergemotiveerde vrijwilligers. “Het zijn allemaal mensen met een visie. We hebben een taak en we gaan er voor. Dit is een korps waarop je kunt bouwen, met heel veel kennis in huis. We staan midden in de samenleving en voelen ons ook gewaardeerd door die samenleving. Dit werk heeft mij heel veel voldoening gegeven. Ik ben dankbaar en tevreden dat ik me hiervoor heb kunnen inzetten.” Ik ben blij dat de functie wordt overgenomen door iemand binnen ons korps. Bert is een brandweerman die de kwaliteiten heeft en deze tijdelijke functie op zich wil nemen”. Als kazernecoördinator stopt Wissink maar hij blijft binnen Brandweer Twente actief als beroeps en vrijwilliger bij korps Tubbergen. Brian heeft een bordje aangeboden aan het korps Tubbergen, met de volgende tekst. Als vrijwilliger werken we samen – vullen we elkaar aan – Is iedereen belangrijk – Delen we lief en soms leed – Staan we samen sterk & gaan we er voor! Brian Wissink kazernecoördinator 22-6-2011 / 31-12-2022. Het korps bedankt Brian voor zijn jarenlange inzet als kazernecoördinator.

Gespreid bedje

“Ik ben trots dat ik deze functie van Brian tijdelijk mag overnemen. We hebben samen nog 4 nieuwe aspirant brandwachten aangenomen en hiermee is het korps volledig op sterkte. Het voelt als een gespreid bedje. Veel zal er dan ook niet direct gaan veranderen. Wat goed is moet je niet willen veranderen”, vertelt Bert. Ook laat hij weten dat Frank Snijders in de toekomst de definitieve kazernecoördinator zal worden en hij zal dit jaar meelopen om zich de werkzaamheden eigen te maken. Bert is sinds 1998 manschap bij Brandweer Tubbergen. Sinds 2006  is hij ook actief bevelvoerder binnen het korps. Naast kazernecoördinator is Bert werkzaam bij Michel Oprey, een groothandel in binnen en buiten tegels in Echt (L) als Business Development Manager.

Verantwoordelijkheid

De kazernecoördinator heeft een breed takenpakket. De verantwoordelijkheid voor materiaal en materieel, voor het onderhoud van de kazerne, alles wat te maken heeft met het organiseren van opleidingen en trainingen, controles over uitruk uren en vergoedingen, maandelijks overleg met de teamleiders repressie, regelen van het piket, beantwoorden van vragen van inwoners, maar ook zorgen voor de kwaliteit, continuïteit en vakbekwaamheid van de vrijwilligers. Voorhuis heeft dus verantwoordelijkheid om het dagelijks reilen en zeilen van de kazerne op rolletjes te laten verlopen. Een team player die samenwerken, motiveren en verbinden in een hoog vaandel heeft staan.

De kazernecoördinator moet er zorg voor dragen dat de kazerne in Tubbergen een plek is waar de uitruk en de vakbekwaamheid op orde zijn. A

ls kazernecoördinator staat Voorhuis tussen het korps en de organisatie. Hij wordt een verbinder genoemd en probeert de balans tussen regio Twente en korps in evenwicht te houden. “Doordat ik zelf vrijwilliger ben, kan ik me heel goed verplaatsen in de gevoelens en gedachtegang van de vrijwilligers. We doen wat brandweer regio Twente van ons vraagt. We voeren de geldende regels uit, maar wel met een eigen inbreng.”

Foto: Clemens Brughuis