Algemeen

Beroepenmarkt voor basisschoolleerlingen is project voor scholieren Thij-college

OLDENZAAL - Op 10 juni jl. vond op het Thijcollege een beroepenmarkt plaats. Leerlingen uit groep 8 van de basisscholen De Maten, De Wendakker en De Leemstee konden kiezen uit presentaties van 13 beroepen om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. De coördinatie was in handen van twee leerlingen uit de tweede klas van het Thij-college: Carlin Laarhuis (14) en Lisa Lenderink (13).

Carlin en Lisa zijn beiden leerling in het tweede jaar van de VWO-extra klas. Carlin: “Leerlingen van de extra-klas besteden 80% van de schooltijd aan het reguliere onderwijsprogramma en 20% aan eigen projecten. Zie het als extra uitdaging. Mevrouw Keizer is coördinator van het VWO-extra programma en zij heeft ons als taak gegeven de banenmarkt op te zetten.” De banenmarkt werd in voorgaande jaren door de basisscholen zelf georganiseerd. Marianne van Zaalen was in de afgelopen jaren via Impuls daarbij betrokken en kon met haar ervaring Carlin en Lisa met raad en daad bijstaan.

Lisa: “We hebben de organisatie natuurlijk samen met andere leerlingen gedaan, het was te groot om met zijn tweeën te doen. Wij waren de coördinatoren, daarnaast waren er teams voor het schrijven van tekst, de facilitaire zaken (wegbewijzering en audiovisuele middelen) en ICT.

De hapjes werden door Tante Annie’s verzorgd, dankzij één van de leerlingen.

Naast de coördinatie hadden Carlin en Lisa ook de taak om de 87 scholieren te verwelkomen en uit te leggen hoe het programma in elkaar stak. Gaf dat spreekangst? Lisa: “Nee hoor, daar heb ik niet gauw last van.” Carlin: “Nou, spreken in het openbaar is mijn hobby niet, maar ik wist alle in’s and out’s van het programma en dan voel je je wel zekerder. Eigenlijk gaf het wel een trots gevoel dat zoveel mensen naar je luisteren.”

Wat was het lastigst in de organisatie? Carlin: “Dat was de aansturing en monitoring van de verschillende teams. Je gaat er van uit dat alles volgens schema loopt, maar je hoort en ziet niet alles van dag tot dag. We hadden een draaiboek, waarin elke stap beschreven stond, maar uiteindelijk werd het toch nog even ‘gassen’ in de laatste week om alles rond te krijgen.” Lisa: “Daar komt bij dat we ook vlak voor de toetsweek zaten en die kreeg natuurlijk voorrang.”

Beide meiden zijn buiten school goede vriendinnen en ze weten wat ze aan elkaar hebben. Lisa: “We zijn beiden een beetje controlefreaks en dan is het fijn dat je elkaar goed kent en blind op elkaar kunt leunen.” De werving van de sprekers was ook wel een aandachtspunt.  

Lisa: “Daar moet je heel vroeg mee beginnen. We vragen de ouders van de basisschoolleerlingen om als spreker op te treden. We hebben door middel van mindmapping een overzicht gemaakt van mogelijke beroepen.” Carlin: “Het ICT team had alles in Google-Forms gezet en een mooie Excel gemaakt om de groepenindeling goed te kunnen kiezen. Het bleek alleen lastig om mensen op tijd vast te leggen. Er zijn uiteindelijk 13 beroepen gepresenteerd. Minder dan we oorspronkelijk wilden, maar aan de andere kant: er was nu wel meer publiek voor de individuele sprekers.”

Hebben de dames zelf al een beroepskeuze in gedachten? Carlin: “Ik ga waarschijnlijk verder in de geneeskunde. Kinderarts, trauma-arts of chirurg.” Lisa: “Ik denk aan werken als strafrechtadvocaat, maar ik sluit een medische studie ook niet uit.” De reacties van de leerlingen en de sprekers waren positief. Lisa: “Er waren ook scholieren die na de voorlichting juist een beroep lieten vallen. Maar ja, dat is ook de opzet: dat je leert wat je wel wilt en wat niet.”

Wat is het belangrijkste wat jullie hebben geleerd van dit project? Lisa en Carlin: “Loslaten!” Carlin: “Het klinkt misschien gek, maar dat bleek het lastigst. Je kunt niet alles zelf doen en als je in een team werkt moet je ook kunnen loslaten, anders doe je jezelf èn de anderen tekort.”