Algemeen

Beatrixschool open na lockdown

NIJVERDAL – Er werd naar uitgekeken. Naar maandag 11 mei. Door leerlingen, ouders en leerkrachten en ondersteunend personeel. Met spanning, met bezorgdheid, met verwachtingen...

Hoe is het gegaan met de heropening van de basisscholen? Over het algemeen klinken er tevreden geluiden. Hieronder volgt een verslag van de Prinses Beatrixschool over de eerste schooldagen. Duidelijk is te zien dat het toch wel een beetje feest was, want de vlag was gehesen!

Gestroomlijnd
Directeur Arjan ter Avest steekt van wal: “Maandag 11 mei was het D-day, de dag dat de deur van school weer openging. Alle kinderen zijn weer naar school gekomen, bij onze school zijn geen kinderen thuisgebleven. En wat hadden de leerlingen er zin in en niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten keken er naar uit om de kinderen weer in het echt te kunnen zien. Vrijdags voor de opening hebben alle leerlingen al filmpjes van de leerkrachten ontvangen over de afspraken die gemaakt zijn over het naar binnen gaan, handen wassen, looproutes, enzovoort.” Dus maandag was het geen verrassing voor de leerlingen en verliep alles gestroomlijnd.

Geen leerachterstand
Aangezien de school op dit moment vier leerkrachten moet missen omdat zij in de risicogroep zitten, staan er in een aantal groepen onderwijsassistenten en LIO-stagiaires (Leraar In Opleiding) voor de groep.
Ter Avest: “Met dat gegeven moesten we creatief omgaan. Zeker ook omdat er geen invallers beschikbaar waren. Daarom werken we nu op de Beatrixschool met halve schooldagen; een A-groep 's ochtends en een B-groep 's middags. In die groepen geven de leerkrachten op afstand les aan de leerlingen in de groep. De vaste leerkrachten bereiden de lessen voor en maken een instructiefilmpje, dat in de klas wordt vertoond op het Digibord. De onderwijsassistenten en LIO's zijn in de klas aanwezig om de leerlingen te helpen.”

De lessen zijn goed verlopen. Van een leerachterstand was na het afnemen van een toets afgelopen donderdag niets te merken. Lachend: “De ouders hebben goed hun best gedaan met thuisonderwijs. Wat dat betreft zouden daarvandaan wel een paar leerkrachten kunnen komen!”

Het toepassen van alle nieuwe afspraken was op de eerste dag nog moeilijk, maar met dagelijks herhalen van de afspraken wordt dit elke dag beter

Uw reactie