Algemeen

AZC Azelo blijft gesloten

BORNE - Het gemeentebestuur van Borne heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid schriftelijk laten weten geen medewerking te verlenen aan het verzoek om het AZC Azelo opnieuw beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers. Het Ministerie wilde het AZC tijdelijk als noodopvang voor driehonderd Afghanen inzetten. Dat verzoek werd medeondertekend door het centraal orgaan voor de opvang van asielzoekers COA.

In eerste instantie heeft het college laten weten niet onwelwillend tegenover het verzoek te staan. Dat zorgde voor de nodige onrust onder de burgerij die al drie keer eerder met een heropening van het centrum is geconfronteerd. Na de laatste keer is hen verzekerd dat dit de laatste keer was geweest.

Op 28 september is het verzoek aan de orde gesteld in een extra vergadering van de gemeenteraad en daarbij bleek dat een meerderheid in de raad (11 – 8) niet met het besluit van het college om medewerking te verlenen kon instemmen. Het zou bij de burgerij twijfels met betrekking tot de betrouwbaarheid van eerder gedane toezeggingen kunnen zaaien.

Eind 2020 beloofde wethouder Kotteman al dat het centrum niet meer in gebruik zou worden genomen. Ook was al te kennen gegeven dat het complex zou worden gesloopt. Toch kreeg het voormalige jongensinternaat de reputatie van een duiventil door repeterende sluitingen en her – openingen. Omwonenden waren de gang van zaken inmiddels meer dan beu. In de extra raadsvergadering van 28 september werd de eerder gedane toezegging het complex te slopen nog eens onder de aandacht gebracht. Een meerderheid in de raad wenste in tegenstelling tot het college deze toezegging te respecteren.

Hoewel sloop voor de hand ligt, zijn er de afgelopen tijd ook alternatieven voor het gebruik aangedragen. Daarover moet nog een beslissing worden genomen, maar dat het niet meer als asiel in gebruik zal komen staat nu wel vast. Daarbij komt nog dat er nogal wat gerenoveerd moet worden om het complex voor opvang geschikt te maken. Die opvang zou in principe voor een jaar gelden. Daarna zou het complex alsnog gesloopt kunnen worden. Met name het centraal orgaan COA wil graag met een aantal gemeentes permanente afspraken over de opvang maken, maar de respons is minimaal.  

 Voor de situatie in Azelo speelt ook nog mee dat het complex voor een deel in gebruik is. Ongeveer 20 anti – krakers hebben er een onderkomen gevonden waarbij sommige van hen er zelfs een atelier hebben ingericht.  Deze gebruikers kunnen er ook niet zomaar worden uitgezet. In de brief aan het ministerie spreekt het college uit erop te vertrouwen dat het democratisch proces met betrekking tot dit besluit “nu en in de toekomst” zal worden gerespecteerd.

Uw reactie