Algemeen

André Smoes 70 jaar lid Ootmusica

OOTMARSUM -  Op de jaarvergadering van zangvereniging Ootmusica werden maar liefst 13 jubilarissen gehuldigd. De kroonjubilaris was André Smoes, die maar liefst 70 jaar lid is van het koor. Riky Boers en Johanna Lohuis werden gehuldigd voor hun 55-jarig lidmaatschap. Roelie de Witte en Harm Kruit zijn een halve eeuw lid. Benny Bolk, Carla Nijhuis, Aly van der Aa en Jan Molendijk werden in de bloemetjes gezet, omdat ze 45 jaar het koor zijn trouw gebleven. Trijntje Altena, Ine Schomakers, Karin Baanstra en Henny Molendijk  zingen inmiddels 40 jaar bij het zangkoor. Afhankelijk van het aantal ‘zangjaren’ kregen de jubilarissen een cadeaubon of een prachtig beeldje in de vorm van een zangnoot. 

Binnen het bestuur nam Ineke Overbosch afscheid. Zij werd bedankt voor al haar werkzaamheden. Voor haar is nog geen opvolging gevonden. Zwier Engbers leidde de vergadering en sprak zijn zorgen uit. De coronaperikelen hebben zeker hun weerslag gekend en dat was goed af te leiden uit de financiële cijfers. Het bestuur en de leden beraden zich over de stappen die genomen kunnen worden. Het koor telt momenteel nog 33 leden, maar van verjonging is geen sprake.

Gelukkig kan het koor weer optreden en na de vakantie werkt men toe naar onder meer een concert met het Kleinkoor, optreden in bejaardentehuizen en ondersteuning tijdens de kerkdienst op Eerste Kerstdag. Tevens heeft het koor zich weer ingeschreven voor de Rabo Support actie.

Na afloop van de vergadering genoten de leden in een gezellig samenzijn van een hapje en een drankje.

Uw reactie