Algemeen

Hulp van veel bedrijven

Alternatieve voedselbank groot succes

Borne | Vorige week werden de eerste voedselpakketten uitgegeven. Het aantal pakketten groeit elke week. Verwacht wordt dat er deze week circa 80 gezinnen worden geholpen door de zeven dames die het initiatief namen tot een alternatieve voedselbank. Al direct stond er een sponsor op de stoep die T-shirts had gemaakt met de tekst “dreamteam” erop. Heel veel bedrijven uit de gemeente Borne, maar ook daarbuiten, doneren producten aan het zevental. Alle kleedkamers van de Bornse Voetbal Vereniging staan vol. Vrijdag, bij de eerste uitgifte, was het er ‘stil’ druk.

Stacey Bosman hoorde van de sluiting van de voedselbank en reageerde direct. “Het is toch te gek, is er een crisis, een tijd waarin juist deze groep het extra zwaar heeft, en dan valt de steun weg. Ik heb direct via een mail contact gezocht met de voedselbank, maar het bleek echt waar. Toen zijn we met vrienden aan de slag gegaan”. Met haar oom, Bert Bosman, was de locatie zo voor elkaar. Hij is voorzitter van de Bornse voetbalvereniging en ze mochten de hal en de kleedkamers gebruiken als opslag.

 

Veel bedrijfssteun

Vanuit allerlei bedrijven kwam er steun. “De Plus-markt van Wallenbosch, bakkerij Koehorst, Oranka dranken, Bio eieren uit Hertme en de Makro. Barry Hensen uit Bornerbroek belde op, of we even langskwamen. ‘Neem maar mee wat je wil’ gaf hij aan. We hebben twee keer met een vrachtauto moeten rijden, geweldig toch”, aldus Stacey. Maar ook de plaatselijke slijter, de Barrique, vond het geen probleem koelkasten te plaatsen om de producten op te slaan in de kleedkamers.

 

Noodfonds

Eerst waren er wel producten maar niet veel afnemers. Voedselbanken hebben geen adreslijsten in verband met de privacy maar de dames hebben contact gelegd met de website ‘weggeefhoek’ en toen begon het te lopen. Nu zijn er contacten gelegd met het noodfonds kerken en gebleken is dat de mensen die al pakketten hebben opgehaald ook bij hen bekend waren. Mensen van dat noodfonds gaan nu mensen op deze voedselvoorziening wijzen.

 

Maar twee auto’s bij uitgifte

Alle dames hebben jonge gezinnen met kinderen en ze werken ook nog allemaal. Ook hun partners werken zodat het best enige coördinatie vraagt. “Maar alle dames doen het met heel veel plezier en je wordt beloond als je de blije gezichten ziet bij de uitgifte. Die uitgifte doen we met twee dames. We maken een planning zodat er niet meer dan 2 auto’s op het parkeerterrein staan. Als de een weg is mag de ander uit de auto stappen en binnenkomen”, zo verteld Stacey.

 

Supportersclub

Als het aan de vriendinnengroep ligt gaan ze gewoon door met hun werk. “We hebben van veel ondernemers de toezegging gekregen dan we op hun steun kunnen rekenen. Maar ook zien we particulieren naar ons toe komen. De supportersclub van Heracles, de Lokals 1903, belden ons ook dat ze ons wilden steunen en geld geven. We nemen echter geen geld aan, ze mochten wel producten brengen en dat hebben ze gedaan, prachtig toch. Via facebook zijn we goed te vinden. Hebben mensen houdbare spullen over dan kunnen ze dat woensdags vanaf 19.15 uur naar BVV Borne brengen”.

 

Steun vanuit de gemeente Borne

Raadslid De Vries heeft namens de fractie van GroenLinks-PvdA raadsvragen gesteld over het wegvallen van voedselpakkettenlevering vanaf 13 maart 2020 door de voedselbank.

 

De gemeente Borne betreurt het wegvallen van deze voedselhulp. Ze heeft daarover gesproken met de voedselbank. De gemeente heeft alle begrip voor de beslissing van de voedselbank. Verder geeft ze aan, in de beantwoording van de gesteld vragen van de Vries, dat het verzorgen van voedsel geen primaire taak is van de gemeente Borne. Bij deze beantwoording schrijft het college: “wel zien wij in Borne gelukkig hartverwarmende particuliere initiatieven ontstaan. Zo heeft een groep vrijwilligers van de BVV Borne, onder aanvoering van mevrouw S. Bosman, het voortouw genomen om zelf voedselpakketten samen te stellen en uit te delen. Inmiddels hebben het Noodfonds Borne en mevrouw Bosman elkaar gevonden. De vrijwilligers van het Noodfonds Borne ondersteunen kwetsbare inwoners van Borne en zij stellen hen in staat de noodzakelijke boodschappen te halen”. WA