Algemeen

Almelospeld voor Gerrit van Woudenbergh, de man van het huppeltje en bruggetje

Gerrit van Woudenbergh heeft onlangs de Almelospeld ontvangen, tijdens de vergadering van het CAA (Centrum Almelo Aktief). Hij ontving uit handen van loco-burgemeester Jan Martin van Rees de onderscheiding voor al zijn verdiensten voor de Almelose ondernemersvereniging, het voorzitterschap van het Huis van Katoen en Nu en zijn vele jaren voorzitterschap van Nomen Nescio, dat zich voor vele kansarme Almeloërs inzet.

Loco-burgemeester Jan Martin van Rees overhandigt Gerrit van Woudenbergh de Almelospeld en de daarbij behorende oorkonde. Foto: Bianca Hellemons.

De vader van de van oorsprong in Zeist geboren ondernemer opende in de jaren ’50 een slagerij in de Oranjestraat. Ze spraken geen Twents, maar ondanks dat is Van Woudenbergh volgens Van Rees een goede Almeloër geworden. Als slager op de televisie, bekend door zijn huppeltje, fungeerde Gerrit als eerste ambassadeur voor Almelo. En hoewel hij al enkele jaren met pensioen is, is stilzitten er niet bij. Van Woudenbergh zat namens de acht jaar in de gemeenteraad van Almelo. Van 2010 tot 2014 was hij als wethouder verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de binnenstad. Ook daarna lag het centrum van Almelo hem nauw aan het hart.

Kloppend hart voor binnenstad

In 2014 werd hij de voorzitter van CAA, om zich in te zetten voor een mooiere binnenstad. Hij bracht talloze bezoeken aan ondernemers om te luisteren waar welke behoeftes lagen. Hij was initiatiefnemer voor de nieuwe fietsbrug over kanaal Almelo-Nordhorn. Hij heeft mede het koersdocument opgezet, waardoor ondernemers en consumenten zich welkom moeten voelen in Almelo. “Mede dankzij jou zijn we klaar voor de volgende stap; de bedrijfsinvesteringszone”, liet Van Rees weten. “Je bent de man van het huppeltje en het bruggetje.”

Ook Joke Pezie, secretaris van het CAA, sprak een lovend woord over Van Woudenbergh. “Je hebt je met hart en ziel sterk gemaakt voor Almelo. We komen steeds dichter bij de binnenstad wat betreft vergaderruimte. We hebben nu een mooi plekje in het Huis van Katoen en nu. We hebben doelen bereikt waarvoor we je ontzettend dankbaar zijn.” Ondernemers beaamden dit met een groots applaus.

Bruggen blijven bouwen

Van Woudenbergh dacht slechts zijn laatste vergadering als voorzitter te leiden en de voorzittershamer van ondernemersvereniging Centrum Almelo Aktief (CAA) door te geven. Hij is twee periodes van drie jaar voorzitter geweest. Wiebe Blaauw neemt het stokje van hem over. “Als je alles zo luistert, zit hier een bijzonder mens”, begon hij bescheiden. “Ik ga CAA verlaten maar ik hou het wel in de gaten. Soms moet je weer andere dingen gaan doen en ik ben nog op de leeftijd dat dat kan.”

Hij gaf nog wel een tip voor zijn opvolger en de aangesloten ondernemers: “Voor de toekomst geldt: bruggen bouwen en geen muren metselen! Het beste scenario voor de binnenstad is dat alle partijen samen hun rug zetten onder de binnenstad en dan gaat het wat worden.”