Algemeen

Almelo brengt burgemeester Gerritsen glimlach op het gezicht

ALMELO – Burgemeester Gerritsen sprak in zijn nieuwjaarstoespraak de vele betrokken Almeloërs vooral positief toe. “Er is een Almelo waarin weer wordt geïnvesteerd. Waar de binnenstad met het water, met het plein en met nieuwe winkels een complete metamorfose heeft ondergaan. Als ik Almeloërs daar in ons vernieuwde centrum zie kijken naar de werkzaamheden, dan zie ik ze weer met een glimlach op hun gezicht. En natuurlijk brengt ook Heracles regelmatig een glimlach op ieders gezicht.”

Nog meer inwoners dan vorig jaar hadden zich in het stadhuis verzameld om samen te toosten op het nieuwe jaar. Onder het genot van een hapje en een drankje werd elkaar het beste voor 2020 gewenst en teruggeblikt op het afgelopen jaar. Burgemeester Gerritsen heeft een Almelo gezien dat zelfbewuster is. “Overtuigd van zijn eigen kunnen. Een optimistisch, vrolijk en zonnig Almelo. Een Almelo dat het sombere van het verleden wil afschudden en wil vasthouden wat ons toen sterk maakte: vakmanschap, handelsgeest en zorg voor elkaar.”

 

Enorme organisatiekracht

Volgens Gerritsen gaat het beter met Almelo, doordat de inwoners steeds meer denken in wat wel kan, wat wel mogelijk is. Van het feit dat er mensen zijn die kansen zien, die mogelijkheden benutten en die elkaar weten te vinden. “Het gaat goed omdat Almelo zich niet laat afremmen door wat níet kan, maar denkt in wat wél kan. Er zijn hier ontzettend veel initiatieven om Almelo, Bornerbroek en Aadorp leuker, mooier en leefbaarder te maken. Onze gemeente heeft een enorme organisatiekracht, in alle lagen van de bevolking. Van mensen die zich verbinden om verbeteringen mogelijk te maken. In het klein en in het groot. Van het carnaval in Bornerbroek, dat veel meer is dan feest alleen, tot de flessenactie van ASV in Aadorp waarmee geld wordt ingezameld voor de jongste voetbaljeugd. Van de grote evenementen die mensen van heinde en verre naar de stad trekken tot de initiatieven van de winkeliers in de Nieuwstraat om met gezamenlijke acties weer smoel te geven aan het ondernemerschap in de straat.”

 

Blij met initiatieven

De burgervader vindt ook dat ondanks voorspoed en successen Almeloërs de ogen mogen sluiten voor de belangen van nog steeds heel veel Almeloërs die geen reden hebben om te glimlachen. “Stadgenoten voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze het morgen beter hebben dan vandaag. Die niet meeprofiteren van de economische groei en de toenemende welvaart.”

Hij doet een beroep op de inwoners om naar elkaar om te (blijven) zien, uit liefde voor elkaar en omdat het maatschappelijk van belang is. "Daarom ben ik ook zo blij met al die initiatieven uit de samenleving die erop zijn gericht het voor deze Almeloërs iets beter te maken. Van kleine groepen die in alle bescheidenheid hun steentje bijdragen met boodschappen, speelgoed of een dagje uit, tot grote bedrijven die grote bedragen ter beschikking stellen aan maatschappelijke organisaties als De Eethoek, De Wonne en de Stichting Leergeld. Van de inzet van onze mensen bij het Werkplein en de wijkteams tot de samenwerking van zoveel instanties in het Armoede Pact. Dat is het Almelo dat we zo graag zien. Het Almelo waarin we omzien naar onze naasten, hoe verschillend ze ook zijn, leven of denken."