Algemeen

Afscheid met een Willibrordpenning voor koster Marietje Grootelaar

LANGEVEEN - Met hart en ziel zette Marietje Grootelaar zich jarenlang in voor de H. Pancratiuskerk in Langeveen. Zo was ze er ruim 25 jaar als koster een vertrouwd gezicht. Afgelopen zondag werd haar toewijding beloond met een Willibrordpenning tijdens de afscheidsviering.

Met de uitreiking van de kerkelijke onderscheiding kwam er op een bijzondere wijze een einde aan haar vrijwilligerswerk voor de Langeveense kerk. “Ik ga het zeker missen, maar een keer moet je stoppen. Ik heb er ook een goed gevoel bij”,  aldus Marietje Grootelaar.

Zorgen en verzorgen

Marietje Grootelaar is in haar levenslange betrokkenheid bij de kerk zo’n 12,5 jaar vicevoorzitter geweest van het toenmalige parochiebestuur van de H. Parochie in Langeveen. In die periode was er ruim vier jaar geen pastoor in Langeveen. Hierdoor nam ze steeds meer werkzaamheden op zich, waaronder 25 jaar lang ook het kosterschap. Zo zorgde zij ervoor dat er, in het pastoorloze tijdperk toch elk weekeinde een priester of vrijwilliger beschikbaar was voor de vieringen. Ook voor de andere sacramentele vieringen en in het Paastriduüm regelde zij een voorganger. Marietje zag toe op de inkoop van alle benodigdheden in- en rondom het kerkgebouw. Ze voorzag de kerk in de sterke liturgische tijden en op hoogfeesten voor een verzorgde uitstraling.

Haar sociale betrokkenheid strekte zicht uit naar de parochianen die in verpleeg-en verzorgingshuizen verbleven. Om hen met de feestdagen niet te vergeten, verzorgde zij een attentie. Met Kerstmis en Pasen zorgde zij voor een bloemstukje op de graven van overleden pastores en maakte daarbij ook de graven schoon. Tevens coördineert Marietje de ziekencommunie voor parochianen die dat wensen.

 Twee onderscheidingen

Deze tomeloze inzet was voor de commissie van beheer van de kerk in Langeveen reden om Marietje bij het parochiebestuur van in Tubbergen voor een Willibrordpenning voor te dragen. De Willibrordpenning is een onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht. Hiermee worden gelovigen in het bisdom geëerd, die betekenisvolle, meer dan gewone verdiensten hebben verricht voor de plaatselijke kerkgemeenschap.

De onderscheiding bestaat uit een bronzen plaquette, een oorkonde en een draagspeld in de vorm van een ronde rozet, geel met twee blauwe strepen. In het bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen reikte diaken Huitink zondagochtend de Willibrordpenning uit. Voor Marietje is het de tweede keer dat ze op een plechtige manier wordt geëerd. Ze ontving eerder namelijk ook al een Koninklijke onderscheiding vanwege haar vrijwilligerswerk voor het dorp Langeveen en de gemeenschap.

De kerk als onderdeel van het leven

Marietje blikt terug op een mooie tijd. “Nadat pastoor Zijerveld wegging als pastoor in Langeveen, stopte ook zijn assistente Benigna Bakker met haar taken als koster”, vertelt ze. “Destijds waren we nog niet bij een cluster aangesloten van waaruit we de werkzaamheden op konden vangen. Na vier jaar vormden we een cluster met de dorpen Tubbergen, Vasse en Reutum.” Marietje trad uit het parochiebestuur om zich verder te richten op het kosterschap samen met Gerrit Olimulder. Laatstgenoemde blijft na het afscheid van Marietje koster in Langeveen. “Je maakt van alles mee”,  vervolgt de gedecoreerde. “Mooie dingen zoals een huwelijk of een eerste Heilige Communie. Maar ook verdrietige. Wanneer er een kind of jongere sterft, raakt je dat echt.”

Ook de dreigende sluiting van steeds meer kerken, in het bijzonder het kerkgebouw in Langeveen komt haar nauw aan het hart. “Ik hoop dat het allemaal op z’n pootjes terecht komt”, zegt Marietje. “De kerk is iets waar wij en onze voorouders altijd aan gewekt hebben. Het is een onderdeel van ons leven, een plek om samen te komen. Een kerk is veel meer dan een plek om het geloof te belijden.”

Met de Willibrordpenning sluit ze deze zondag haar kerkelijke vrijwilligerstijdperk met een gouden randje af. “Het is een stuk waardering vanuit het ‘grote bestuur’, zegt ze tot besluit. “Daar ben ik heel blij mee.”