Algemeen

AED Borne voorzitter Jan Morsink: "Er lopen mensen nog in Borne rond dankzij AED"

door Peter van der Molen

BORNE - ‘Ik weet zeker dat er mensen door Borne lopen dankzij de AED’. Voorzitter Jan Morsink van de Stichting AED Borne is stellig in zijn overtuiging van de waarde van dit levens reddende apparaat dat inmiddels een ruime plaats in de publieke ruimte heeft gekregen, maar waarvoor ook bij verenigingen en organisaties een plaatsje is ingeruimd. In de openbare ruimte van Borne 12, van Zenderen 3 en van Hertme 2.

De aanduiding AED is bijna algemeen bekend. Waar die letters voor staan is minder bekend. Zij staan voor Automatische Externe Defibrillator. De AED deed zijn intrede in 2009 via een landelijke actie waaraan gemeentes meededen die daarbij buurtclubs inschakelden. In de wijken werden AED’s geplaatst die 24 uur per etmaal toegankelijk zijn. Enkele jaren geleden trok de gemeente zich uit het project terug en legde de verantwoordelijkheid bij de onderscheiden buurten neer die toen zelf op zoek moesten naar sponsors.

‘Ik kende toen al een aantal mensen uit andere buurten en wij hebben toen de koppen bij elkaar gestoken. Wij zijn op zoek gegaan naar sponsors en toen Kringloop Borne mee wilde doen, hebben wij in 2018 de Stichting AED Borne opgericht’, blikt Morsink terug.

Uit het Beleidsplan dat toen werd opgesteld, blijkt dat de stichting zich tot doel stelt verenigingen en instellingen in de gemeente Borne te willen ondersteunen bij de aanschaf en het onderhoud van AED apparatuur en het geven van cursussen voor de bediening van die apparatuur. Het heeft daarbij geen winstoogmerk.

Deelnemers zijn allemaal bij Hartslagnu.Nl aangemeld die het administratieve hart vormt van het project. Zij sturen de vrijwilligers aan.

‘Als iemand getuige is van een hartaanval bij hem of haar in de buurt, dan is het noodzakelijk om voor alles 112 te bellen zodat die een ambulance op pad kan sturen. Bij Hartslagnu wordt gekeken welke hulp het dichtst in de buurt is en dan worden er automatisch zeven mensen die reanimeren kunnen per SMS op de hoogte gebracht en zeven die met een AED kunnen omgaan. Dat kan betekenen dat er meerdere vrijwilligers tegelijk naar die locatie gaan, maar beter een teveel dan een te weinig. Er wordt altijd eerst gekeken of het hart zelf nog defibrilleert voordat een AED wordt ingeschakeld. Het is belangrijk dat de reanimatie binnen zes minuten tot resultaat leidt.’

Inmiddels zijn in Borne, Zenderen en Hertme enkele tientallen apparaten in de openbare ruimte of bij verenigingen beschikbaar en staan zo’n 200 vrijwilligers paraat om mensen in nood bij te staan. Die vrijwilligers hebben allemaal een cursus reanimeren gevolgd of het bedienen van de AED geleerd. Buurtbuschauffeurs hebben zelfs beide cursussen gevolgd. De buurten zijn zelf op zoek gegaan naar vrijwilligers die deze cursussen wilden volgen.

De aanschafkosten van een AED – set bedragen ongeveer 2600 euro, maar daar blijft het niet bij. Ook aan het onderhoud zijn kosten verbonden. Zo moeten de elektroden elke twee jaar worden vervangen als zij niet worden gebruikt. Na gebruik moeten zij meteen worden vervangen. Die kosten kunnen bij de Ziektekostenverzekering worden gedeclareerd. De kosten van vervanging van de accu – elke zes jaar – daarentegen niet. Een set gaat gemiddeld 8 – 10 jaar mee en moet dan vervangen worden. De AED’s moeten op een constante temperatuur van 15 graden worden gehouden.

‘Door de digitalisering kunnen wij de stand van zaken bij de individuele sets goed in de gaten houden. Staat van onderhoud, eventueel gebruik. Dat is allemaal veel eenvoudiger geworden. Voor de kosten die gemaakt worden kunnen wij gelukkig een beroep doen op onze sponsoren en daar zijn niet alleen wij blij mee, maar vooral de mensen die hun leven te danken hebben aan de beschikbaarheid van een AED.’

 

Uw reactie