Algemeen

Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland

DINKELLAND - In gesprek met voorzitter Petra Droste en Gerard Schulte; binnen de raad verantwoordelijk voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Sociale Basisondersteuning.

Naamswijziging
“Sinds 1 januari 2021 is de naam die de Adviesraad eerder had - WmoLab -  veranderd in Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland. De naam is veranderd, omdat in de jaren dat de raad nu bestaat steeds meer zaken aangaande het hele sociaal domein, en niet meer alleen de Wmo, worden opgepakt. De oude naam dekte de lading niet meer. In 2020 hebben vier van de acht leden afscheid genomen en zijn drie nieuwe leden aangetreden. De samenstelling van de raad is dus voor een groot deel gewijzigd, waaronder de voorzitter. Alle leden brengen hun eigen kennis en ervaring mee binnen het sociaal domein. Dan is het logisch om opnieuw met elkaar te kijken naar wat voor een raad we willen zijn, en voor wie en wat we gaan doen. We hebben een missie en visie opgesteld om in de komende jaren goed koers te kunnen houden. Wat we met name belangrijk vinden is dat we voor inwoners meer zichtbaar en makkelijker vindbaar worden in de gemeente. We zijn een adviesraad voor en door inwoners en willen dat ook uitstralen vanuit onze kernwaarden: onafhankelijk, betrokken en transparant.”

Wat is jullie taak?
“Advies geven aan de gemeente over beleidsstukken en verordeningen op sociaal gebied. En daarnaast ongevraagd adviseren als we zaken opmerken in de samenleving. We zijn een laagdrempelige schakel tussen de gemeente en de burgers. We adviseren en denken mee met beleidsmakers en de wethouder over vraagstukken binnen het sociaal domein. Maandelijks overleggen we met wethouder Ilse Duursma om elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt binnen de gemeente. Bij de advisering proberen we altijd vanuit de inwoner te denken. Ons werkterrein is zoals gezegd het sociaal domein, in hoofdzaak de Participatiewet/ Wmo/Jeugdwet/welzijn, onderwijs en zorg.”

Hoe werken jullie?
“Wij reageren in principe op vragen vanuit de gemeente. Door aanwezig te zijn bij lezingen of netwerkbijeenkomsten vangen wij ook signalen vanuit de gemeenschap op die om aandacht vragen. We nodigen daartoe ook uitdrukkelijk dorpsraden en andere maatschappelijke organisaties uit om contact met ons op te nemen of eens een vergadering van ons bij te komen wonen.”  

Wat is jullie visie en missie?
“Wij willen een raad zijn, die als onafhankelijke en onmisbare vraagbaak/sparringpartner wordt gezien door de gemeente en haar inwoners. Die makkelijk te vinden is en het eerste waar men aan denkt als er een vraagstuk ligt betreffende het sociaal domein, het onderwijs of de zorg. Zaken die buiten deze terreinen vallen, behandelen we niet. Onze missie is dat wij een onafhankelijke en transparante raad met een hoog kennisniveau zijn. Door toegankelijk en betrokken te zijn, zijn wij in staat om de belangen van inwoners en organisaties goed te behartigen en de gemeente kundig te adviseren op alle vlakken binnen het sociaal domein.”
Contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland kan via  info@adviesraaddinkelland.nl. Meer informatie is te vinden op de website www.adviesraaddinkelland.nl.

Ine Flinkers