Algemeen

Aanpassingen gestelde maatregelen centrum Ootmarsum

Komend weekend wordt een volgende stap gezet in de versoepeling van de gestelde coronamaatregelen in Ootmarsum. Terugkijkend kan, na een eerste evaluatie, worden gesteld dat niet alle maatregelen meer nodig zijn. Het eenrichtingsverkeer voor voetgangers en de vrijdagsafsluiting gaan eraf. Andere maatregelen blijven nog bestaan. 

De gestelde maatregelen voor het centrum van Ootmarsum zijn, zoals afgesproken, geëvalueerd. En eigenlijk gaat het heel goed. “Het was gezellig druk de afgelopen weekenden, het is niet té druk geweest. Daardoor is gebleken dat niet alle maatregelen nodig zijn. En dat betekent dat we ook direct gaan afschalen”, licht burgemeester Joosten toe. “De maatregelen hebben we getroffen om de bezoekersstromen goed te kunnen ‘managen’ en dat is gelukt. Door de inzet en goede en prettige samenwerking met de ondernemers en omwonenden kunnen we de maatregelen aanpassen. We blijven er flexibel mee omgaan, afhankelijk van waar de situatie op dat moment om vraagt. Opschalen als het nodig is, maar ook verder afschalen als dat kan.”

 

Afschalen maatregelen

Sinds vorig weekend is het éénrichtingsverkeer voor voetgangers eraf gehaald. Ervaringen van anderhalve week hebben tot dat besluit geleid. Ook het afgelopen weekend, toen het éénrichtingsverkeer er niet meer was, heeft dat geen problemen opgeleverd. De stadsafsluiting voor verkeer, anders dan voetgangers, van de vrijdag gaat eraf. “In gesprekken met de ondernemers is gebleken dat de afsluiting op vrijdag niet nodig is, de afsluiting op zaterdag en zondag blijft wel gehandhaafd”, vertelt burgemeester Joosten.

 

Stadsafsluiting

De stadsafsluiting voor ander verkeer dan voetgangers geldt het hele jaar door al op de zondag. Deze afsluiting blijft voorlopig ook op de zaterdag staan om zo voldoende veiligheid voor bezoekers, ondernemers en inwoners te waarborgen. Op zaterdag is dat van 14.00 tot 19.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 19.00 uur. Om ervoor te zorgen dat alle fietsers voldoende plek hebben om te parkeren wordt er gekeken naar een fietsenstalling. Daarbij blijven de borden voor alsnog staan waarop de geldende maatregelen staan, al wordt ook daarvoor gekeken naar alternatieven. Het terrassenbeleid blijft ook nog gehandhaafd. “We blijven kijken of de huidige maatregelen voldoende zijn of dat er nog verder afgeschaald kan worden. Mocht de situatie ertoe leiden dat we strenger op moeten treden en de maatregelen weer aangescherpt moeten worden, dan zullen we dat ook zeker doen”, besluit burgemeester Joosten.