Algemeen

Aangepaste uitreiking
Carnavals-wisselbokaal OOCD 2021 voor GGD-Teststraat Dinkelland

DENEKAMP - Het carnaval 2021 zit er al weer en weekje op, of beter gezegd de carnavalsperiode 2021 is een week geleden afgesloten, want er was dit jaar om de bekende redenen van carnaval vieren nauwelijks sprake. Wel is door de carnavalsverenigingen en meerdere scholen getracht er op diverse manieren toch nog enigszins aandacht aan te schenken zonder de corona-regels geweld aan te doen. Eén van die activiteiten betrof de uitreiking van de jaarlijkse ‘OOCD-wisselbokaal’. Het is een bokaal die sinds 2015 en dan bij aanvang van het grote carnavalsweekend, namelijk tijdens de traditionele Sleuteloverdracht, wordt overhandigd aan ‘een persoon, instelling, vereniging, stichting of bedrijf in de gemeente Dinkelland die zich op vrijwillige basis/een speciale manier langdurig inzet voor de gemeenschap’. Aldus de formulering door het OOCD, het Overleg Orgaan Carnaval Dinkelland (waarin ook de gemeente Dinkelland participeert) en dan bij monde van de voorzitter, Silvia Morshuis.

Deze blijk van waardering is dit jaar toegekend aan de GGD-Teststraat Dinkelland die uit de groep van de zeven uiteindelijke genomineerden als winnaar tevoorschijn kwam. Zoals bekend mag worden verondersteld is deze testlocatie er gekomen op initiatief van Adam Kok van de Apotheek Denekamp, huisarts Dennis Olde Riekerink van de Huisartsenpraktijk De Verdieping in Denekamp en de Rode Kruis-afdeling Denekamp. Waarom de wisselbokaal voor dit initiatief? Silvia: ‘Dankzij deze Teststraat hoeven de inwoners van Dinkelland en het buitengebied niet onnodig ver te reizen om getest te worden en om in de toekomst daardoor tevens dichter bij huis gevaccineerd te kunnen worden!’

*In plaats van gemeentehuis nu Testlocatie coronavirus

De mogelijkheid om de wisselbokaal uit te reiken tijdens de Sleuteloverdracht in het gemeentehuis was er dus dit jaar niet en daarom gebeurde dat woensdag 10 februari jl. in de Teststraat zelf. Silvia Morshuis en burgemeester John Joosten overhandigden daar de bokaal plus een kleine financiële bijdrage aan Adam Kok en Dennis Olde Riekerink, waarbij bovendien een aantal medewerkers van de Teststraat een bloemetje in ontvangst mocht nemen als dank voor hun inzet. Om toch te kunnen kennismaken met de unieke sfeer van zo’n Sleuteloverdracht is de winnaar uitgenodigd voor de komende carnavaleske happening (2022) in het gemeentehuis.

*’Overleg Orgaan Carnaval Denekamp’

Het OOCD is in 2001 opgericht op initiatief van toenmalig en nu oud-burgemeester Frans Willeme en de carnavalsverenigingen De Köttelpeer (vm. gemeente Denekamp), De Othmarridders (vm. gemeente Ootmarsum) en de Knollentrekkers (vm. gemeente Weerselo). Het kwam in de plaats van de sleuteloverdrachten, zoals die in de daarvoor zelfstandige gemeenten plaatsvonden. Bij dat eerste overleg sloten zich meteen de overige carnavalsverenigingen aan. Toen in totaal 12 en momenteel 15 verenigingen. Silvia Morshuis over de aanleiding tot deze oprichting: ‘Dat is inderdaad de fusie van de gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo tot de Gemeente Dinkelland geweest. De doelstelling van dit OOCD is enkele malen per jaar met de vertegenwoordigers van de aangesloten carnavalsverenigingen en een afvaardiging van de gemeente in de persoon van de burgemeester bijeen te komen om met elkaar lopende zaken het carnaval betreffende te bespreken. Denk daarbij aan zaken als het verlenen van vergunningen, de organisatie van de carnavalsoptochten en die van de Sleuteloverdracht en wat zich verder aandient met betrekking tot het totale gemeentelijke carnaval.’ Dit jaar stonden uiteraard de gevolgen van de corona-pandemie centraal in het overleg en de beslissingen in verband daarmee. Normaliter is de organisatie van de jaarlijkse Sleuteloverdracht naar buiten toe de meest opvallende activiteit van het OOCD. Het is de symbolische overdracht - in de vorm van een sleutel - van de leiding van de gemeente aan de hoogheden voor de periode van de Drie Dolle Dagen (het eigenlijke carnavalsweekend). Sinds 2015 wordt bij deze gelegenheid tevens de hiervoor reeds aangehaalde OOCD-wisselbokaal uitgereikt. Aan het eind van dat ceremonieel (in het gemeentehuis in Denekamp sinds de opening daarvan) verlaat de burgervader dan ook als ’gewoon burger’ het gemeentehuis. Op de dinsdag na het carnavalsweekend krijgt hij de sleutel en daarmee de ‘macht’ weer terug. Dit jaar dan niets van dat alles, maar wel de uitreiking van de wisselbokaal, helaas in een voor een carnavalsevenement sfeerloze omgeving. Daarom via de kleine bijgeplaatste foto’s een indruk van hoe de voorzitter van het OOCD (met wisselbokaal en bloemen) en de burgemeester (met sleutel) er bijvoorbeeld in 2018 bij stonden. *Wel is van de bijeenkomst in de Teststraat een filmpje gemaakt dat te zien is op de Facebookpagina van Teststraat Dinkelland.

Redactie : PBJ