Algemeen

25 Jaar Historische Kring Wederden: waardering voor lokale geschiedenis

WIERDEN – De Historische Kring Wederden bestaat op 19 november 25 jaar en dat wordt gevierd met een tentoonstelling, waarin terug wordt gekeken in de tijd. Zo zijn er tientallen foto's van locaties die niet meer terug te vinden zijn in de dorpskern van Wierden. In relatief korte tijd is er veel veranderd en dat wil de Historische Kring zichtbaar maken met beeldmateriaal van diverse locaties, van toen en nu. De kring heeft in deze 25 jaar een plek weten te bemachtigen in het Wierdense en maakt inmiddels deel uit van de lokale samenleving. Het is een bron van lokale oudheidkunde en kennis in de breedste zin van het woord, maar ook een locatie voor socialisatie en het opdiepen van herinneringen. We gingen in gesprek met bestuursleden Theo Pigge, Ria Broeze en Kees Kroon.

 

Pigge is een man van het eerste uur. Hij stond aan de wieg van de Historische Kring en kan zich nog goed de oprichting van de stichting in 1995 herinneren. Hij draagt het behoud van de geschiedenis van het dorp een warm hart toe, net als de huidige medebestuurders. “Het is in 1995 heel snel gelopen. Er werd al langer over een zo'n soort organisatie gesproken, maar dankzij de viering van vijftig jaar bevrijding is het in een stroomversnelling gekomen. Het comité was echt onder de indruk en in amper een half jaar tijd was de Historische Kring Wederden een feit, mede dankzij de inzet en gedrevenheid van Jenny de Jong, Gerda de Jong, Hans Höfte, Herman Maris en Jan Reterink. De saamhorigheid die was ontstaan door die festiviteiten in 1995 hebben er zeker toe geleid dat de stichting werd opgericht. Iedereen wilde wel iets doen, dat werd al duidelijk tijdens de Wiezo in 1996, waar we een stand hadden en het publiek kennis kon maken met onze ideeën.”

Natuurlijk was er ruimte nodig om alle plannen vorm te kunnen geven en die werd in eerste instantie gevonden in het pand van Timmerman aan de Marktstraat. De eerste expositie 'Oons dorp door de joar'n hen' was een schot in de roos. “Op één dag hadden we op een gegeven moment wel meer dan duizend bezoekers”, laat Pigge weten. “De dorpsgeschiedenis zorgt altijd voor veel interesse onder de inwoners, dat is nog steeds zo.”

 

Galerie

Inmiddels heeft de Historische Kring Wederden al enige jaren een prima onderkomen in de Van Buuren Stee, mede dankzij de inzet van en prima samenwerking met galeriehoudster Ingrid Groeneveld van Galerie Groot'n Jans. “We hebben op vier verschillende locaties gezeten”, vertelt Kroon. “Eerst in het oude pand van Timmerman, daarna aan de Tolgaarde en vervolgens in het toenmalige gebouw van Van Buuren aan het Burgemeester van den Bergplein. Ingrid had op de begane grond haar galerie, wij kregen alle ruimte op de eerste verdieping. Daar waren we tot 2012 gehuisvest, tot aan de nieuwbouw van onze huidige locatie aan de Appelhofdwarsstraat. We hebben een steeds groter pand betrokken en de bezoekmogelijkheden werden ook steeds beter. Dankzij Ingrid hebben we kansen en mogelijkheden gekregen. Zij haakt nog steeds regelmatig in op onze thema's met kunstwerken van haarzelf en getalenteerde collega's.”

 

Socialisatie

Meer ruimte betekent ook meer plek voor goederen. “Heel veel goederen worden ingebracht, nog steeds, maar we zijn geen verzamelaarsclub”, vertelt voorzitter Broeze lachend. “We hebben van bijzondere voorwerpen bijvoorbeeld één exemplaar, niet tientallen stuks. We vervullen een belangrijke rol in de lokale geschiedenis, waarbij ook verenigingen en clubs zich steeds vaker melden, zoals jubilerende sportclubs of muziekverenigingen. We willen niet alleen de historie vertellen, maar een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor jong en oud. Zie het als een soort 'Huis van Wierden', waarbij het sociale aspect net zo belangrijk is. Mensen mogen hier met hun vraag binnen komen, over bijvoorbeeld familiegeschiedenis en ga zo maar door. We hebben inmiddels een heel goed (digitaal) archief, waar heel veel in te vinden is.”

 

Projecten

Behalve een plek voor ontmoeting en tentoonstelling, wil de Historische Kring Wederden ook aanjager zijn van projecten in Wierden en de buurtschappen. Het plaatsen van de Luistersteen (thans op het Stationsplein) en het opknappen van de oude Schietbaan zijn daar een voorbeeld van. In het verschiet liggen het onthullen van het monument bij het voormalige kamp de Vossenbosch, het in oude luister herstellen van de vluchtheuvel op het Burgemeester van den Bergplein, de grote kei bij aanvang van de Kruissteenweg en het N.A.D.-kamp pal aan de N35. “We hebben goede contacten met de gemeente en ontwikkelaars, waarbij alles in harmonie verloopt”, aldus Broeze.

 

Lezingen

Ook de lezingen die door het jaar heen worden gegeven, zijn een welkome aanvulling. “De lezingen rondom de oorlog, eerder dit jaar, zorgden bijvoorbeeld voor uitverkochte zalen”, duidt Pigge. “In de regio verbaast men zich over onze aantrekkingskracht. Ik denk dat de kracht met name licht in het feit dat we geen oudheidkamer zijn, maar een dynamische plek voor historie, met wisselende exposities en talloze lezingen. Los van het feit dat we een eigen magazine Wederwaardigheden uitgeven en soms ook boeken in eigen beheer uitgeven. En denk ook aan de jeugd en jongeren die we bij alles betrekken, ook al blijft dat soms lastig. Maar door het verschaffen van lesbrieven en leskoffers merken we dat ook bij hen de interesse groeit, met name de animo voor de Tweede Wereldoorlog en lokale gebeurtenissen daaromtrent.”

Daar waar de Kring in 1995 met tien vrijwilligers werd opgericht, zijn er thans zo'n tachtig actieve leden. “Iedereen heeft een eigen taak: van het archiveren van foto's, het uitzoeken van materiaal of het snuffelen in 'gaddergood', tot het inrichten van tentoonstellingen”, duiden de drie bestuurders. “Iedereen heeft zijn of haar expertise en interesse en je kunt op elkaar rekenen. Dat is de kracht van de Historische Kring Wederden.”

In de Van Buurstee is sinds woensdag 2 september de expositie '25 jaar te bewonderen. Tientallen foto's uit de jaren negentig, met daarbij een foto van de huidige situatie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken op woensdag en donderdag (14.00 – 17.00 uur), vrijdag (14.00 – 20.00 uur) en zaterdag (11.00 – 16.00 uur). In verband met de coronaregelgeving geldt er wel een registratieplicht bij binnenkomst.

 

Uw reactie